Referat fra ekstraordinært årsmøte 14.11.05

 

Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte ved SMAK i Sandefjord. 20 medlemmer møtte.

 

Sak 1 - Valg av revisor

Årsmøtet valgte revisor Magnus Kyllingstad, 3174 Revetal, som var styrets innstilling.

 

Sak 2 - Valg av landsstyrerepresentant

Årsmøtet valgte Ole Johan Bakke (LSA og økonomiansvarlig i VLF-styret) til sin tredje periode. Han var innstilt av styret med begrunnelse i at han i sine to tidligere perioder har representert VLF på en meget god måte. Det ble ikke fremmet noen motkandidat.