Årsmøte VLF 2022

Årsmøtereferat Vestfold legeforening 23. August 2022

1.Valg av ordstyrer og referent

Forslag ordstyrer: Ellen Holtan Folkestad

Forslag referent: Mats Foshaug

Begge godkjent

 

2. Valg av to til tellekorps og to protokollunderskrivere

Tellekorps:

Jørgen Nørstebø              Hanna Hellum Tangen

Protokollunderskrivere:

Bjørg Klemetsdal             Niels Kirkhus

Alle godkjent

 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sendt ut varsel om årsmøte på e-post 5/7 og innkalling 5/8 med påminnelse 17/8.

Godkjent

 

4.  Årsmelding fra styret og underkomiteer.

Styret: v/Tom Ole Øren

               Godkjent uten korrigeringer

Kurskomiteen: v/Mats Foshaug

               Godkjent uten korrigeringer

 

5. Revidert regnskap 2021

V/Kasserer Ole Johan Bakke

Godkjent.

 

6. Budsjett 2023

V/kasserer Ole Johan Bakke

Godkjent med følgende korrigeringer:

Praksiskompensasjon 2023 i hht. AF sin sats.

Årsmøtevedtatt tilleggskontingent kl 250,- pr. fullt betalende medlem.

 

7. Innkomne saker

Innkommet ønske om at styret skal si noe om fastlegeordningen. Rune Burkeland Matre orienterte årsmøtet om utfordringene knyttet til fastlegeordningen i fylket.

 

Etter det formelle årsmøtet holdt Robert Mood foredrag med tittelen «Gi mer blaffen».