Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Vestfold legeforening

Lokalforening

2015

Styremøte VLF 190815

Styremøte VLF 190815
24. august 2015

Styremøte Vestfold legeforening 19.08.2015

 

Tilstede:

Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (LSA), Trond Hugo Haukebøe (OF), Øystein Hovi Rognerud (Årsmøtevalgt), Petter Knutsen (PSL), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF), Arne Bredvei (Årsmøtevalgt), Ingunn Krohn Olsen(kurskomiteen)

Forfall:

Torstein Schrøder-Aasen (YLF) , Are Austnes (Nettansvarlig)

Sak 1:          Godkjenning av referat fra styremøte 03.06.2015

Godkjent.

Sak 2:          Planlegging Årsmøte 25.08.15

Ole Johan og Tom Ole er ansvarlige.

Årsmeldingen gjennomgås.

Sak 3:          Regnskap/budsjett

Ole Johan informerer.

Underskudd 316.678, mot budsjettert 31.300

Det er flere årsaker til dette, bl.a

  • Store kostnader knyttet til oppfølging av Samhandlingsreformen
  • 2 oppsigelsessaker som har krevd mye tillitsvalgtarbeid
  • Avholdt 4 svært godt besøkte medlemsmøter med påfølgende middag
  • Ikke avholdt kurs som gir inntekter
  • Bidrag til MedHum aksjonen 2014

 

For neste år budsjetteres derfor med ekstrakontingent på kr 250. Ekstrakontingent er tidligere vedtatt 2 ganger uten at det er blitt krevet inn.

Sak 4:          Valg styret VLF 2015-17

Det er kandidater til alle verv.

Sak 5:          Status sekretærfunksjon i VLF

Viser til forrige referat.

Forslag til årsmøtet opprettholdes, til tross for årets underskudd.

Tom Ole presenterer saken for årsmøtet.

Sak 6:          Status KAD plasser/planlegging i Vestfold

Gerd-Synne og Ole Johan informerer kort om status. Dette kommer opp som sak senere.

Sak 7:          Aktuelle saker fra SiV

  • Faste stillinger for LIS skal være innført fra 1. juli. Fremdeles noe usikkerhet rundt gruppe 1 tjenesten.
  • Valg avholdes i disse dager
  • Stråleberedskap i område Vestfold/Telemark. Faglige vs politiske hensyn til plassering? Trond informerer.

Sak 8:          Planlegging av medlemsmøte 11.11.15

Det planlagte fellesmøtet med NSF er utsatt til våren. Neste planleggingsmøte er satt til 7.oktober.

Ansvarlig for neste medlemsmøte er Gerd-Synne og Mari. Møtet flyttes til 11.11.15.

Tema stressmestring. Ekstern foredragsholder Hanne Kristin Rohde?

 

Sak 9:          Møter videre:

Medlemsmøter:

25. august:                         Årsmøte med valg

11. november:                                   Medlemsmøte

Styremøter:

21. sep                                  Styremøte           kl 1800                  SiV

 

Sak 10:       Eventuelt

Foreningene oppfordres til å arbeide for å øke Vestfold-representasjonen til Landsrådet.