Styremøte VLF 25.11.2015

Tilstede:

Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (Årsmøtevalgt), Trond Hugo Haukebøe (OF), Sigmund Skei (LSA), Petter Knutsen (PSL), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF), Else-Marie Ringvold (Årsmøtevalgt), Are Austnes (Nettansvarlig)

Forfall:

Torstein Schrøder-Aasen (YLF), Ingunn Krohn Olsen (kurskomiteen)

Sak 1:          Godkjenning av referat fra styremøte 21.11.2015

Godkjent.

Sak 2:          Status hjemmesiden/oppdatering

Are fortsetter som nettredaktør.

Vi tar sikte på å sende ut 1-2 medlemsbrev pr år.

Sak 3:          Økonomiske situasjonen/ status i VLF, 2015

Aktiviteten er redusert noe siste del av året pga den økonomiske situasjonen.

Ekstrakontingenten legges inn ved neste fakturering og kommunene skal som nevnt på årsmøtet bidra mer fra 2016.

Arbeidsgiveravgift på praksiskompensasjon innføres fra 2016. Akademikerne vil trolig bringe dette for retten i 2016. Hovedforeningene vil neste år refundere dette for sine underforeninger.

Ole Johan ønsker alle fakturaer for 2015 snarest.

Sak 4:          Status medlemsmøte 11.02.16

Gerd-Synne og Mari informerer.

Per Bleikelia har takket ja.

Vi forsøker å få til samarbeid med Telemark legeforening.

Sak 5:          VLF satsningsområder 2016-2017

Samhandlingsreformen, legevaktsituasjonen, arbeids- og lønnsvilkår samt møtepunkter/møteplasser har vært satsningsområder 2014-2015 og dette arbeidet videreføres.

 

For neste periode kommer i tillegg:

  • Samarbeidskultur leger i mellom
  • Migrasjonshelse: Helseutfordringer og hvordan bør dette organiseres?
  • Prioriteringer i helsevesenet
  • Vakt-/ beredskapsordninger

Sak 6:          Status sekretærfunksjon i VLF

For tiden ingen aktuell kandidat. Saken settes ”på vent”.

Are fortsetter inntil videre som nettredaktør.

Sak 7:          Ny Fastlegepool

For neste periode stiller:

  • Gerd-Synne Eidnes
  • Arne Bredvei
  • Gro Tove Hem Johnsen

Det er også ønskelig med et par representanter fra andre deler av fylket. Gerd-Synne jobber videre med dette.

Sak 8:          Aktuelle saker fra SiV

Kort info om arbeidstidsprosjektet og fisjon av prehospitale tjenester.

Sak 9:          Info fra Kurskomiteen

Har gjennomført akuttmedisinkurs med godt oppmøte. Det var søkt underskuddsdekning, og vi sitter derfor ikke igjen med noe overskudd.

Skal holde klinisk emnekurs i psykiatri 14.-15. april med tema ”Søvn og behandling av søvnproblemer.”

Økt aktivitet, og komiteen innvilges en middag på nyåret.

Sak 10:       Møter videre:                        

Medlemsmøter:

11. februar       Medlemsmøte                                                     Gerd Synne, Mari

28.april               Årsmøte + Medlemsmøte           Tom Ole, Ole Johan

Styremøter:

25. januar         Styremøte                                              kl 1800 SiV

07. april              Styremøte

01. juni                Styremøte

Styreseminar avventes

 

Sak 11:       Eventuelt

”Årets Vestfold-lege” noe for oss? Hvilke kriterier skal eventuelt legges til grunn? Tom Ole følger opp.

 

Flyktningesituasjonen: En krevende utfordring for kommunehelsetjenesten. Ole Johan ser nærmere på dette til neste gang.

 

Henvendelse vedrørende hospitering for allmennleger. Saken videresendes til PKO.

 

A-LIS/sideutdannelse. Status i dag. Gerd Synne følger opp.