Styremøte VLF 261016

Styremøte Vestfold legeforening 26.10.2016

 

Tilstede:

Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (Årsmøtevalgt), Trond Hugo Haukebøe (OF), Sigmund Skei (LSA), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Ole Kristian Vatne (PSL), Arne Bredvei, Mats Foshaug (kurskomiteen).

Forfall:

Torstein Schrøder-Aasen (YLF), Else-Marie Ringvold (Årsmøtevalgt), Are Austnes (Nettansvarlig)

Sak 1:          Godkjenning av referat fra styremøte 29.08.2016

Godkjent.

Sak 2:           Økonomiske situasjon i VLF

Ole Johan rapporterer om økonomi i balanse.

Styremedlemmene bes sende inn/levere faktura senest i etterkant av neste styremøte.

Sak 3:          Informasjon fra kurskomiteen  

Mats informerer om

Akuttmedisinkurset

Emnekurs Trygdemedisin

Tom Ole viser også til kurs som avholdes i Buskerud.

Sak 4:          Aktuelle saker fra SiV

Akademikerne streiket i 35 dager. 46 ansatte fra SiV, hvorav 37 leger.

                Redusert tillit til ledelsen i etterkant.

                Resultat av tvungen lønnsnemd ventes rundt årsskiftet.

Økonomiske situasjon ved SiV, ytterligere reduksjon i sengeplasser.

                Kommunehelsetjenesten må bli flinkere til å melde avvik på behandling.

Sak 5:          Medlemsmøte 16.11.16

Foredragsholder Gisle Roksund

Tema Overdiagnostikk

Gerd-Synne vil lede møtet.

Sak 6:          Leder VLF framover

Viser til tidligere referater.

Nestleder Trond H Haukebøe tar over som leder. Tom Ole har avklart det juridiske rundt dette.

Første vara blir da innkalt (Arne Bredvei) resten av perioden.

Gerd-Synne Eidnes tar over som nestleder.

 

 

 

Sak 7:          VLF satsningsområder 2016/17

  1. Samarbeidskultur leger i mellom (Henger delvis sammen og kan kombineres med pkt 3)
  2. Migrasjonshelse: Mindre utfordring enn antatt
  3. Prioriteringer i helsevesenet/overdiagnostikk/overbehandling

Tema for medlemsmøte 16.11.16

  1. Vakt-/ beredskapsordninger

Aktuelt tema for medlemsmøte nærmere åpning av Tønsberg legevakt?

 

Sak 8:          Møter videre:                        

Medlemsmøter:

19. november                  Medlemsmøte                                                     Sigmund + Gerd Synne

 

15. februar       Medlemsmøte                                                     Else-Marie + Torstein?

                                 Arbeidstid /-miljø, Legeforskningsinstituttet?

August – 17       Årsmøte                                                  Trond, Ole Johan

Styremøter:

30. november                  Styremøte                                              Varamedlemmer inviteres også til avslutning.

25. januar         Styremøte

 

Sak 9:          Eventuelt

Henvendelse fra Sandefjord kommune:

Tillitsvalgtrepresentant ved kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Gerd Synne er på saken.

 

Kommuneoverlege-funksjonen ved kommunesammenslåinger - blir arbeidsoppgavene ivaretatt?