Styremøte VLF 08.05.17

Styremøte i Vestfold legeforening 8/5-17

Sted: SiV

Tid: 18-21

Tilstede: Trond Hugo Haukebø, Ole Johan Bakke, Else Marie Ringvol, Ole Kristian Vatne (for Petter Knutsen),  Øystein Rognerud, Sigmund Skjei, Mari Nordseth, Arne Bredvei, Gerd-Synne Tveito Eidnes

Forfall: YLF ved Tostein Schrøder

Referent: Eidnes

Sak 1: Godkjenning av referat

Sak2: Gjennomgang av regnskap av Ole Johan Bakke. Gjennomgang av balanse og budsjett for neste år. Godkjennes av styret og balansen underskrives.

Sak 3: Medlemsmøter:

-årsmøte: flere forslag Cecilie Daae, helseberedskap, beredskap i lokalsamfunn. Ole Johan tar kontakt med henne.  Gerd-Synne Eidnes snakker med hotellet.

-pasientmedvirkning ved FFO leder Liv Sandum.

-foreslås møte med SOP, Villa Sana, BHT på SiV, støttegruppe for lege.

-forskningskveld, info fra de som har tatt doktorgrad på SiV

Tentativ dato 15/11-17. Tema legehelse ved Hans Kristian Bakke i SOP. Ole Johan hører med han samt Dag Myhrer. Nordseth snakker med Karin I Rød i Villa Sana. Haukebøe hører med BHT i SiV.

Sak 4: Info fra SiV. Det er lagt ned mange senger på sykehuset og det oppleves som problematisk, spesielt på kirurgisk klinikk.

Det startes med robotkirurgi fra 9/5-17. Det er en operasjonsrobot som skal deles mellom urologisk, gynekologisk og gastrokirurgisk avdeling.

Sak 5: Info fra Våruka i allmennmedisin.

Diverse:

-”Lege for lege” ordningen. Denne har ikke vært opprettholdt siste årene.  Spørsmål om fastlegeordningen rommer dette eller om det er en etterspørsel etter denne ordningen. Det er nok litt vanskelig gjennomførbart pga fastlegelistene og ventelister.

Nytt styremøte avtales tirsdag 12. September kl 18. Forslag sted Havariet. Eidnes skal undersøke om lokaler.

Dette er ett møte for både nytt og gammelt styre. Varaer blir også invitert.