Styremøte VLF 12.09.17

Til stede: Trond Hugo Haukebø, Gro Tove Hem Johnsen, Ole Johan Bakke, Arne Bredvei, Sigmund Schei, Petter Knudsen, Ole Kristian Vatne.

Sak 1: Fordeling av funksjoner i styret. Gerd-Synne T. Eidnes velges som nestleder. Ole Johan Bakke fortsetter som økonomiansvarlig og Gro Tove Hem Johnsen starter som nettansvarlig.

Sak 2: Regionsutvalg Sør-Øst. Det er lokalforeningene representert ca 4 ganger i året der en har møte med ledelsen i Helse Sør-Øst. Trond Hugo Haukebø vil være Vestfold legeforening sin representant inn der.

Sak 3. Det planlegges et styreseminar. 2. til 4. november. Det er reservert på Storaas gjestgiveri. Styret samt leder i kurskomiteen inviteres med.

Sak 4: Satsningsområder. Alle skal tenke på dette og dette blir en av sakene på styreseminaret. Det diskuteres ulike satsningsområdet, men avventes med endelig liste.

Sak 5. Medlemsmøte. Neste møte blir 22/11-17 kl 18. Legehelse. SOP med Hans Kristian Bakke, BHT fra SiV Linda Helen Stormo, Villa Sana ved Kari Isaksson Rø. Kanskje vi burde invitere Storebrand også? Ole Johan sjekker ut med Storebrand. Gerd-Synne sjekker med hotellene i Tønsberg. Gerd-Synne og Gro Tove lager invitasjon. Ole Johan ogTrond Hugo skal snakke med foredragsholdere. Senere medlemsmøter blir avtalt på styreseminaret.