Styremøte VLF 03.09.18

Referat styremøte Vestfold legeforening 3/9-18
Tilstede: Maren Søndergaard, Gro Tove Hem Johnsen, Ole Johan Bakke, Trond Hugo
Haukebøe, Sigmund Schei, Ole Kristian Vatne, Ellen Holtan Folkestad, Jørgen Mikkelsen
og Gerd-Synne T. Eidnes


1. Godkjenning av referat styremøte 14/5.

2. Informasjon fra leder: -GDPR. Legeforeningen har utarbeidet et dokument/avtale og felles behandlingsansvar. Personopplysninger ligger sentralt i legeforeningen. Haukebøe har signert denne og sendt den inn.

3. Økonomi: Bakke informerer om økonomien for inneværende år. Det er god kontroll. Det er litt økt aktivitet i kommunene med tillitsvalgtarbeid.

4. Årsmøteforberedelser.
- Balanse i regnskap underskrives
- Program gjennomgås
- Ole Johan skal undersøke om det finnes vedtekter for Vestfold legeforening med tanke på valg av leder i kurskomiteen. Dersom vi ikke har det så må vi utarbeide forslag til vedtekter før årsmøte 2019. Sentrale retningslinjer for kurskomite omfatter ikke valg av leder. Dersom ikke lokale avtaler tilsier annet, kan komiteen selv utpeke sin leder i tråd med tidligere praksis.
- Brønnøysundregisteret trenger årsmøtereferat med navn på alle som er med i styret.
- Årsmeldingen gjennomgås
- Regnskap og budsjett gjennomgås

5. Informasjon fra foreningsleddene:
-Fastlegene: info om konflikt rundt normaltariffen og fastlegeordningen.
Tønsberg interkommunale legevakt, utfordringer med pågang, vakter med mer.
-YLF: Mikkelsen og Bakke informerer rundt problemstilling med LIS1 stillinger og nye læringsmål. Det har vært lokale lønnsforhandlinger for YLF første gang siden 2002. Det skal
være en evaluering i løpet av denne uken. Det er satt ned et utvalg for å se på om det er kjønnsforskjeller i lønn på SiV.
-Info om bygging på SiV. Deler av psykiatrisk avdeling kan ikke brukes pga at det er gravd for nærme huset. Selve byggingen er litt forsinket. Psykiatrisk avdeling skal stå ferdig i 2019.
-BHT: Det er gjort en evaluering av BHT ordningen og foreløpig videreføres ordningen. Det er nå ute en høring på dette.

6. Høringer:
-BHT ordningen. Maren og Mari skal snakke sammen om de skal sende noe inn i forhold til denne høringen.
-Veiledning i vurdering av leger i spesialisering: YLF og OF skal se om de skal sende inn høringsuttalelser. Bakke ser også på denne i forhold til kommunehelsetjenesten.
-PKO ordningen: Haukebøe skal spørre koordinator i PKO om de vil sende inn noe på denne høringen.

7. Medlemsmøter.
- Årsmøte 12/9. Cecilie Daae er bekreftet kl 18.45. En satser på være ferdig med årsmøtet fra 18-18.45.
- Medlemsmøte 7/11. Ole Johan skal kontakte Horten Sjømilitære samfunn.
Tema: den nye spesialistordningen.
Datoen er fortsatt litt uklar. Ellen og Jørgen skal finne foredragsholdere og så ta kontakt med Ole Johan for lokaler.

8. Styremøter:
-Telemark legeforening har bedt om ett felles styremøte. Det er enighet om at vi ønsker dette. Vi prøver å få dette sammen med styremøte som allerede er planlagt i november. Forslag 20/11, 29/11. Helst den siste datoen. Haukebøe tar kontakt med leder i Telemark legeforening.

9. Diverse:
-krav til dokumentasjon til skoleskyss i Vestfold. Vi er enige om at det bør kreves at dette skjemaet innføres i journalsystemer. Eidnes skal sende en mail fra Vestfold legeforening.
-deltagelse i HIMMS 19. Vi har ingen aktuelle forslag til deltagere.
-forespørsel fra Sandefjord helsepark om mulighet for å ha et kort innlegg om deres forskning på årsmøtet. Det er ikke rom for dette på årsmøtet nå. Vi tar med oss innspillet om forskning til eventuelt senere medlemsmøte.
-Lokalforeningsseminar er 15.-16. november. Vi skal tenke på hvem som kan være med på denne konferansen i tillegg til Haukebøe.