Styremøte VLF 08.01.18

Styremøte avholdt på SiV.

 

Referat Vestfold legeforening 8/1-18
Tilstede: Gro Tove Hem Johnsen, Ole Kristian Vatne, Ole Johan Bakke, Trond Hugo
Haukebøe, Gerd-Synne Tveito Eidnes, Ellen HoltanFolkestad, Sigmund Skei, Mari
Kopreitan Nordseth.
Sak 1: Godkjenning av referat fra styreseminar. Dette godkjennes .
Sak 2: Informasjon fra leder.
1. Trond Hugo Haukebøe har undersøkt om å få endret navn i
Brønnøysundregistrerene. Det står der Vestfold Lægeforening. Det trengs en del
opplysninger og årsmøtereferater for å få endret dette . De ulike
yrkesforeningene må også sende inn referater fra valgene som var i august.
2. Seminar for lokalforeningene 8. og 9. November 2017. Trond Hugo og Ole Johan
var tilstede på dette seminaret og det gis ett kort referat.
Sak 3: Økonomi ved Ole Johan Bakke.
Sak 4: SU Samhandlingskonferanse 8. Februar. Trond Hugo har ikke anledning til å delta.
Gerd-Synne skal sjekke om hun har anledning.
Sak 5: Info fra foreningsleddene.
-info om den nye legevakten i Tønsberg og videre arbeid rundt dette
-info om SiV
-Info fra PSL, LSA og Namf
Sak 6: Høringer.
Sak 7: Fellesmøte med Buskerud 6. februar. Fastlegeordningen.
Sak 8: Medlemsmøter.
-6. februar i Drammen. Fastlegeordningen. Dette er planlagt og i orden.
-8. mars Tilsynsmyndigheter? Fylkeslege og jurist? Mjåland og Endrestad? Sigmund skal
snakke med foredragsholdere og Ole Kristian prøver å ordne sted for møte.
-12. september. Dae fra DSB. Dette er ordnet med foredragsholder, men ikke sted enda.
Tønsberg og Gerd-Synne ordner møtelokaler.
-7. november. Spesialistutdanning. Ellen og Jørgen er ansvarlig for dette møtet. Ole
Johan skal høre med Horten Sjømilitære samfunn om møtelokaler.
Sak 9: Styremøter er planlagt fremover.
Sak 10: Eventuelt:
-Fra kurskomiteen. Det planlegges et klinisk emnekurs i øyesykdommer til høsten.
-Me- too kampanjen. Samtale rundt dette. Viktig at eventuelle henvendelser følges godt
opp. Det er også mulig å få hjelp hos støttekollegaordningen eller Villa Sana.
-Vestfold legeforening er nå også på Facebook