Styremøte VLF og TLF 20.11.18

Styremøte Vestfold og Telemark Legeforening
Dato: 20/11-18
Tilstede: Styrene i Vestfold og Telemark

1. Velkommen og presentasjon av begge styrene.
2. Tanker om videre samarbeid. Hva skjer når vi blir en felles region.

-felles styremøter. Foreslått 1-2 ganger i året.
-felles medlemsmøter. Nå blir det første 28/11 i Larvik.
Telemark pleier å ha 4 medlemsmøter i året, pluss årsmøtet. Så arrangerer de en båttur for medlemmene hver juni.
Vestfold har ca 4-5 medlemsmøter i året med middag etterpå.
-kurs for allmennleger, f. ex. Gaustadblikk-kurset.

3. Sykehusene har litt ulik profil i disse to fylkene. Det er ulike spesialfelt som vi kan dra nytte av. Vi snakker om de ulike tilbudene og hva vi eventuelt fremover kan samarbeide om.

4. Presentasjon av de private tilbudene i Telemark. Plassering av private hjemler og de ulike tilbudene.
Det avtales at nytt felles styremøte vil bli til våren og Vestfold legeforening vil invitere til dette.

Referat av Gerd-Synne Eidnes