Styremøte VLF 27.05.19

Styremøte Vestfold legeforening 27/5-19Sak 1.: Vedtekter for Vestfold legeforening. Ellen Folkestad har kommet med utkast på vedtekter. Bror Håvardsrud kommer med innspill til vedtektene rundt kurskomiteen. Vedtektene legges ut med invitasjon til årsmøtet. Årsmøte er planlagt 21.8-19. Det er litt uklarheter i forhold til hvem som kan være medlemmer i Vestfold legeforening. Vi skal få dette avklart før vedtektene sendes ut. I Telemark er det dem som jobber og/eller bor i fylket. Dette skal avklares.
Det avtales styremøte mandag 19/8-19.
Program for årsmøte:Høre med Marit Hermansen. Ole Johan skal høre med henne om hun har anledning.
Gerd-Synne ordner lokaler til årsmøtet. I første omgang blir det spurt på Quality hotel Tønsberg.