Styremøte VLF og TLF 27.05.19

Felles styremøte Vestfold og Telemark legeforening 27/5-19
Sted: Tønsberg

Sak 1. Vestfold legeforening lager nå vedtekter og har spørsmål rundt vedtektene til Telemark legeforening. Spesielt rundt dette med hvor en arbeider og bor og hvilken lokalforening en er medlem i. Dette gjelder spesielt medlemmer som er under utdanning og har korte skifter av arbeidssted.

Sak 2: Tor Severinsen informerer om et utvalg han er medlem av som skal se på lokalforeningene og eventuelle sammenslåinger. Premisser rundt antall representanter til Landsstyret og fordeling av økonomi må være avklart. Deres forslag er at det ikke gjøres endringer i dette. Fylkene slås sammen og det er viktig at dette er avklart før eventuelle sammenslåinger av lokalforeninger. De mener også at det er viktig at eventuelle sammenslåinger er frivillige.

Sak 3: Samtale om ulike arenaer Vestfold og Telemark legeforening kan samarbeide. Det inviteres til medlemsmøtene. Dersom det er spesielle møter en ønsker at når ut til alle så tilstrebes det at de tilrettelegges. (f.ex. legges i Larvik).

Sak 4.: Årsmøte i Legeforeningen. Begge foreningene har 3 representanter. Vi gjennomgår aktuelle saker. Ole Johan Bakke stiller til gjenvalg i Sentralstyret.