Vestfold legeforening

Lokalforening

2021

Referat august

19. september 2021

Styremøte VLF tirsdag 24. aug 2021 kl 1630 
 
Sted: Horten 
 
Deltakere: Tom Ole Øren, Ole Johan Bakke, Trond Haukebøe, Lucretia Udding, Ellen H Folkestad, Ane S Dybvik, Mats Foshaug, Rune Matre 
 
Saker: 
Godkjenning av referat 150621 
Godkjent 
Årsmøte 24. august 
Kjøreplan 
Gjennomgang årsrapport 2020 
Gjennomgang regnskap 2020 
Gjennomgang budsjett 2022 
Signering av balanse 2020 
Styremøter framover 
270921  styremøte SiV kl 18 
111121 styreseminar 
Medlemsmøter 
Tentativt i november, Mats og Ellen ansvarlig 
EVENTUELT 
Ingen saker