Referat januar

Referat fra styremøte i Vestfold legeforening 14.01.21.

Deltakere: Tom Ole Øren, Ole Johan Bakke, Ellen Folkestad, Trond Hugo Haukebøe, Mats Foshaug, Lucretia Udding, Rune Burkeland-Matre og Ane S. Dybvig

-          Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

-          Lokalforeningssamling 19-20 nov-20. Tema som ble diskutert var bygging av sykehus, helsepolitikk og helsefelleskap.

-          Lokalforeningsseminar 14.01.21. Det ble utvekslet erfaringer med digitale møter. Videre ble det diskutert hvordan man kan bruke sosiale medier til å nå ut med budskap.

-          Helsefelleskap. Hvem skal representere fastlegene? Representant bør være valgt av fastlegene.

-          SU 2. feb-21.

-          Legeforeningens landstyremøte del 2 ble gjennomført 30. nov og 1. des. Hovedtema var økonomi.                                               

-          Koronastiuasjon på sykehus og i kommunene. Vaksinasjon er i gang både på sykehus og i kommunene. På sykehus prioriteres vaksiner for å opprettholde drift, funksjon og beredskap. Fastleger i kommunene vaksineres fortløpende.

-          Vestfold har store kommuner som medfører høyt arbeidspress og stort ansvar for kommuneoverlegene. Arbeidssituasjonen for denne gruppen er bekymringsfull og bør settes på agendaen sentralt og lokalt.

-          Kommunene gjør et godt arbeid med testing, smittesporing og vaksinering. Oppgaven er ekstra utfordrende for kommuner som også har ansvar for testing på grensen, som Sandefjord og Larvik.

-          Prosjekt: «Hvordan oppnå bedre samarbeid mellom leger og NAV til pasientenes beste» er i startfasen. Prosjektet ønsker å kartlegge situasjonen og jobbe for et bedre samarbeid mellom leger og NAV.

-          Det planlegges et digitalt medlemsmøte med Ingvard Wilhelmsen som foredragsholder 4. mars 21.

-          Status fra kurskomiteen. Det er planlagt et kurs med psykiatri som tema. Dette planlegges å gå over 3 bolker på halve dager.

-          Neste styremøte blir 10. mars. 21.