Referat August

Referat fra styremøte i VLF mandag 16. august 2022 kl 1800-2050

 

Sted: Sykehuset i Vestfold

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Ole Bakke, Lucretia Udding, Andreas Aass-Engstrøm, Mats Foshaug og Rune Burkeland-Matre. Forfall: Jedrzej Debowski.

Saker:

 1. Referat styremøte 14. juni.
 2. Status leder
  • Tom Ole har meldt seg til en komite som forbereder neste lokalforeningssamling.
  • Ole Johan informerer om at det er viktig at lokalforeningene forbereder seg på bærekraftprosjektet om økonomifordeling i legeforeningen, en sak som kommer opp på neste landsmøte.
  • Tom Ole har vært aktiv opp mot Tønsbergs blad. Vi ønsker at oversikt over mediabildet fra DNLF kan sendes ut til flere enn de som får det i dag. Lokalforeningsledere bør kunne få det.
 3. Årsmøte VLF 23. august på Verdens ende
  44 påmeldt til nå. Maks antall 55. Robert Mood skal snakke med tema «Gi mer blaffen». Honorar 10.000. Buss fra Tbg jernbanestasjon er populært. Maks antall i bussen 45. Bussen returnerer kl 2210. Pris buss 5300. Vi støtter 3 retter med fisk (evnt vegetar) og kaffe til desserten. Alkoholfri drikke betales. Alkohol betales av den enkelte.

  Noen fastleger har ytra ønske om orientering om fastlegeordningen i Vestfold.

  Det har vært ytra ønske om å vedta en protest mot manglende alderspensjon i SOP, men det er ikke sendt inn et formeldt forslag.

  Oppgavefordeling: Styret møter kl 17. Teknisk ansvar: Andreas/Rune. Ellen ordstyrer. Saksliste som i innkalling. Mats skriver referat.

 4. Planlegging videre styremøter høst 22 og vinter 23
  • 12.10. kl 18 på SiV
  • 30.11. kl 18 på SiV
 5. Planlegging medlemsmøter (status FLO-møte ved Rune)
  • Grand hotell i Larvik kan ha oss på et medlemsmøte tirsdag/onsdag i uke 43 (25./26.10.). Maks antall 100 stykk. Vi ønsker å holde dette møtet sammen med Telemark legeforening. Rune har sendt henvendelse og ønska statsråden og statssekretæren til medlemsmøte. Vi ønsker å spørre presidenten og AF-leder, samt kommunaldirektør for helse i Larvik og koordinerende for kommunaldirektørene.
 6. Status kurskomiteen – hematologikurs for allmennleger. Kurset er klart, men ikke satt inn i kurskomiteen ennå. Kurskomiteen er litt lite aktiv nå, et resultat av fastlegekrisen?
 7. Økonomi/budsjett til årsmøte
  Gjennomgang av regnskap og balanse 2021 og budsjett 2023. Styret enes om justert budsjettforslaget noe.
 8. Eventuelt
  • Andreas ønsker å etablere et intromøte med alle nye LIS1, et kveldsmøte med pizza. Styret syns dette er en god ide og kan gjennomføres for regning.
  • Rune informerer om at han vil være på New Sealand i et år fra nyttår. Rune vil informere sin valgte vara, Janne Kristin Aas-Hansen, om at hun vil få fast opprykk i hans fravær.

Referent: Ellen HF, 16.08.22