Referat Januar

Referat fra styremøte i VLF mandag 31. januar 2022 kl 1800-2030

Sted: Sykehuset i Vestfold

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Mats Foshaug, Lucretia Udding, Andreas Aass-Engstrøm og Jedrzej Debowski.

Saker:

 1. Godkjenning av referat fra styremøte 6. desember 2021
  •      Godkjent
 2. Informasjon fra leder
  Helsefellesskapet – Utsatt til februar.
  Ledersamling DNLF 19.01.22 digitalt – info fra Tom Ole og Ellen som deltok.
 3. Blåreseptsaken
  DNLF rådet medlemmene til ikke å skrive ut blåresepter unntatt til sårbare grupper fordi legene etter nyttår kunne bøtelegges ved feilvurderinger. Etter løfte fra helseministeren om at bøtlegging skulle legges på is, ble aksjonen avblåst. Styret diskuterte saken og effekter av den.
 4. Akuttmottaket/Skadestuen på SiV
  Andreas og Ellen informerer om bekymringsmelding for pasientsikkerheten i akuttmottaket grunnet lav bemanning og få rom er sendt til administrerende direktør på SiV 12.1. Det er gjennomført oppfølgingsmøter med direktøren, men strakstiltakene er ikke tilfredsstillende og med begrunnelse i varslingsplikt ble fylkeslegen kontakter muntlig 20.1. Fylkeslegen beslutta å opprette tilsynssak 21.1. Etter offisielt brev er sendt fra fylkeslegen til SiV, kan saken snappes opp av media og vi forbereder oss på en eventuell mediesak. Styret ønsker at vi kontakter styreleder i NSF, Randi Askjer. Ellen tar kontakt.
 5. Kort status fra foreningsleddene og kurskomiteen
  • LSA: Møte for medlemmer planlagt til slutten av januar er utsatt grunnet omikron-smitte. Tidspunkt for når det kan gjennomføres er foreløpig usikkert.
  • Namf: Liten respons på forespørsel om medlemsmøte.
  • Ylf/Of: Har jobba mye med blåreseptsaken og akuttmottak.
  • Kurskomiteen: Planlagt hematologikurs i mars, men utsatt foreløpig grunnet pandemi. Planlagt til Farris Bad. Hematologer på SiV er planlagt som foredragsholdere. Mulig tid for gjennomføring: Mai/juni -22.
 6. Status for medlemsmøter/styremøter
  • Styremøte 30. mars kl 1800 på SiV – endres til 1830 grunnet annet møte i samme lokale.
  • Styremøte/sommeravslutning for styret 13. juni.
  • Felles styremøte med Telemark legeforening 24.mai kl 18 på Farris bad. Tom Ole avtaler med Farris Bad.
  • Medlemsmøte: Vi ønsker medlemsmøte om fastlegeordningen sammen med Telemark legeforening før sommeren en gang. Dato ikke planlagt ennå. Neste medlemsmøte med sykehus-tema tentativt over sommeren.

Referent: Ellen HF, 14.02.22