Referat Juni

Referat fra styremøte i VLF mandag 14. juni 2022 kl 1800-1915

Sted: Sykehuset i Vestfold

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Ole Bakke, Lucretia Udding og Jedrzej Debowski. Andreas Aass-Engstrøm fra kl 1840. Rune Burkeland-Matre deltok på middagen

Saker:

 1. Kommentarer til felles styremøte med Telemark 25.05.22.
  • Det er fint å ha felles styremøte med Telemark legeforening. Vi ønsker å ha det også neste år.
 2. Aktuelle landsstyresaker
  • Helsepolitisk debatt om ambisjonene for den offentlige helsetjenesten, krisen i fastlegeordningen og sykehus og sykehusbygg.
  • Kontingent for medlemmer over 75 år.
  • Spesialistutdanning for leger
  • Oppgavedeling eller oppgaveglidning
 3. Årsmøte august/september – status ved Andreas og Jedrzej
  • Tirsdag 23.8. alternativt torsdag 15.9. Verdens ende. Møtestart 1830? Buss/minibuss fra Tbg jernbanestasjon. Tema: Ledelse? Robert Mood. Lisbeth Sommervold. Alternativt: Johaugs lege Fredrik Bendiksen. Helse i media: Nyhetsredaktør i Dagens medisin, offentlig eller privat helsevesen? Bent Høie – pandemihåndteringen og ny bok. 
 4. Planlegging videre styremøter høst 22 og vinter 23
  • 16.8. kl 18. på SiV
  • 12.10. kl 18 på SiV
  • 30.11. kl 18 på SiV
 5. Planlegging medlemsmøter (status FLO-møte ved Rune)
  Sammen med Telemark i oktober/november i Larvik. Rune koordinerer fra oss.
 6. Planlegging medlemsmøter (status FLO-møte ved Rune)
  Sammen med Telemark i oktober/november i Larvik. Rune koordinerer fra oss.

Møtet ble avslutta med middag for styret på brygga i Tønsberg.

Referent: Ellen HF, 14.06.22