Referat Januar

Referat fra styremøte i VLF onsdag 26. januar 2023 kl 1800-2100

Sted: Sykehuset i Vestfold

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Ole Johan Bakke, Janne Kristin Aase Hansen, Lucretia Udding, Mats Foshaug, Jedrzej Debowski og Andreas Aass-Engstrøm. Forfall: Ingen.

Saker:

 1. Velkommen til nytt medlem fra AF, Janne Kristin Aase Hansen, fastlege i Vestfold. Hun blir også ny representant i SSU/helsefellesskapet. Presentasjonsrunde.
 2. Referat styremøte 30. november. Godkjent.

 3. Status leder
  • SSU: Det har ikke vært møte i SSU siden forrige styremøte.
  • Ledersamling i Oslo, 19. januar 2023.
   • Dagsseminar, bra.
    • Info fra leder i AF
    • Politisk og administrativ påvirkning ved Bjørn Inge Larsen
    • Teknologi og digitalisering
    • Sykehusbygg ved Kristin Utne
    • Ytringsfrihet i arbeidslivet ved Wessel-Aas, leder av advokatforeningen
    • Hvilke utfordringer står medlemmene i og hvilken støtte kan de få ved Frode Solberg
   • Etter seminaret var det også lokalforeningssamling.
    • Helsepersonellkommisjonen v/Kristin Utne
    • SPOL er delt i to, helsepolitisk avdeling og kommunikasjonsavdelingen
  • Nyhetsbrev til lokalforeningene
 4. Medlemsmøte om pensjon 2. februar 2023 - Planlagt tre deler, info til offentlig ansatte, fellesdel og til slutt info for næringsdrivende. Sted: Auditoriet på SiV. Servering: Pizza og mineralvann, kaffe og noe å bite i. Per nå 86 påmeldte.

 5. Planlegging medlemsmøter vinter/vår -23
  • Møte i april? Offentlig/privat helsevesen. Hvorfor skal jeg jobbe i offentlig helsevesen? Hvorfor ikke privat? 4/5? Sandefjord – Park hotell eller Midtåsen? Andreas? Janne? Mulige personer å invitere: Kommunelege i Seljord, Elisabeth Svendsen. Kristin Cornelia Utne? Sentrale politikere?
  • Årsmøte i slutten av august. Tønsberg. 24/8, (alternativt 30/8). Båttur? Tom Ole og Mats. Må vi gjennomføre årsmøtedelen i et lokale på land før vi går om bord i båten? Hvor mange tar båten og hvor mye koster den?
 6. Valg av nytt VLF-styre i 2023 (hvem ønsker å stille til gjenvalg)? Valgkomiteen består av Gerd-Synne Tveito Eidnes, Trond Hugo Haukebøe og Janne Kristin Aase Hansen. Etter at Janne har fått opprykk til fast medlem av styret, kan hun ikke samtidig sitte i valgkomiteen.

  Ole Johan ønsker å gå ut etter mange år i VLF. Han går ut av sentralstyret og syns det da er naturlig å gå ut også i VLF. Han er innstilt på noe overføring av oppgaver/erfaring til ny økonomiansvarlig.

  Mats håper å gå ned til varaplass med Elin Jakobsen som ny LSA-tillitsvalgt.

  Andreas fortsetter gjerne, men når han blir spesialist kan påvirke saken.

  Jedrzej er usikker på når han skal i gruppe 1-tjeneste i Oslo.

  Lucretia kan stille til valg en periode til.

  Ellen stiller til videre valg.

  Tom Ole trives godt med arbeidet, men er også opptatt av videre rekruttering.

 7. Status hjemmesiden VLF
  Jedrzej, nettsideansvarlig, ha oppdatert nettsida med arrangementer. «Om oss» og årsmøtereferat skal snart justeres. Facebook oppdateres nesten daglig. Administreres av Berit Marie Lien som får halvparten av honoraret for nettsideansvarlig.
 8. Kurskomiteen, nye kurs i 2023? v/Mats: Det er behov for en del nye medlemmer i komiteen. Vi diskuterer tanker rundt det å arrangere kurs. Det krever en del å gjennomføre kurs. Noen lokalforeninger arrangerer mange kurs og får en del overskudd av det. Skulle vi endre måten kurskomiteen honoreres på? Per nå får leder av kurskomiteen 0,25 G som tilsvarer i 2023 27.750,- og de andre medlemmene har intet honorar. Å legge til rette for å stille som foredragsholdere fra sykehuset, burde være i sykehusets egeninteresser. Andreas stiller gjerne til kurskomiteen og Berit Marie Lien har også meldt interesse.
 9. Eventuelt
  • Veiledergruppe for LIS1: Det er etablert ei gruppe på fem LIS som skal ha felles veiledningsgrupper med LIS1 på SiV. Jedrzej er en av de fem som skal veilede.
  • Andreas ønsker å arrangere en ny samling for nye LIS1 og et nytt allmøte for LIS med Ingeborg Henriksen fra Ylf/Sentraltyret, med tema utdanning. Styret støtter disse arrangementene.
  • LSA-samling 9.2. Egenbetaling. Quiz og sosialt samvær.
  • I Statsforvalterembetet er det 8 leger. Medbestemmelse har til nå vært utført gjennom Akademikerne. Nå har juristforbundet valgt å trekke seg fra denne fellesløsninga. De øvrige Akademiker-gruppene har nå sørga for å stå sammen og på den måten sikra representasjon.
  • Ny reaksjonsform overfor helsepersonell: Faglig pålegg. Knytta til HPL §56, 1. og 2. ledd. Hensikten er at helsepersonell skal styrke kompetansen sin under veiledning. Veileder bør være spesialist i den aktuelle spesialitet om saken gjelderlege. Det gis ikke advarsler lengre. Innholdet i faglig pålegg er enten teoretiske eller praktiske ferdigheter. Legen har selv ansvar for å gjennomføre og rapportere om dette. Pålegget skal være tidsbegrensa. Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge og betale for dette.

Videre planlagte styremøter:

 • 29. mars kl 18 på SiV.
 • 23. mai kl 18 på SiV inkl sommeravslutning.

Referent: Ellen HF, 26.01.23