Referat Mai

Referat fra styremøte i VLF onsdag 23. mai 2023 kl 1800-1915

Sted: Telemark museum, Skien

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Janne Kristin Aase Hansen, Lucretia Udding, Mats Foshaug og Andreas Aass-Engstrøm. Forfall: Ole Johan Bakke og Jedrzej Debowski.

 

Saker:

 1. Referat styremøte 29. mars 2023. Endelig utgave med tilsendt respons sendes ut i etterkant. Godkjent.
 2. Status leder
  • Valgkamppakke er sendt ut fra DNLF, mye bra stoff. Tom Ole sender videre til resten av styret.
  • Råbra. Tom Ole har vært på et digitalt infomøte om dette som er et konsept med «omvendt avvik». Det meldes inn gode eksempler. SiV har mange avvik som ikke er behandla og noen seksjoner hvor avvik ikke har vært behandlet.
  • Landsstyremøte i Bodø – Tom Ole, Ole Johan, Andreas, Ellen og Carl-Erik Tuv skal til landsmøte.
  • Medlemsmøte: Svært vellykka. Godt sammensatt panel og veldig god stemning. Cirka 100 deltakere. Alle paneldeltakerne har gitt tilbakemelding om at de satte pris på å være med.
 3. Hvem ønsker å fortsette i Vestfold legeforening?

  Tom Ole har kontakta valgkomiteen. I kurskomiteen er det kun to av de seks som sitter nå som ønsker å fortsette. Andreas og Ellen er innstilt på å fortsette som FTV’er og dermed også her. Jedrzej skal nok til Oslo i løpet av kommende to-årsperiode. Tom Ole er ikke helt sikker ennå. Lucretia kan fortsette. Janne er usikker på om hun ønsker å fortsette. Mats skal ut. Ole Johan skal ut.

 4. Planlegging årsmøte 2023 – 24. august
  Vi må nok gi oss på tanken om møte på Kysten. Det er dyrt, 55.000 for leie av båt og 400 per kuvert for mat. Kanskje totalt 100.000. Antallsbegrensning på maks 99 er en utfordring på et årsmøte. Et medlemsmøte neste vår kan være et alternativ. Hvor skal vi da være? Hva slags tema skal vi gå for? Mulig tema: Hvordan er det å være ukrainsk flykning i Norge? Mats kontakter Den ukrainske foreningen i Norge og eventuelt ambassaden. Tom Ole holder i lokale.
 5. Eventuelt
  • HR-samarbeid mellom SiV og kommunene foreslås fra SiV inn i plan for Helsefellesskapet i Vestfold.
  • Kreftforeningen lokalt ønsker samarbeid om et felles åpent møte før sommeren. Andreas svarer ut at vi ikke har kapasitet til å gjennomføre dette nå.
  • Akademiker-samarbeidet i Statsforvalter-embedet: Legeforeningen er nok tjent med at fotnote 28 i Hovedavtalen mellom Akademikerne og staten fjernes. Mats spiller dette inn til DNLF sentralt.

Videre planlagte styremøter:

 • Ikke endelig fastsatt, men i møtet tenkt 9. eller 10. august på SiV. Like etter møtet justert til 21. eller 22. august. Endelig fastsettelse seinere.

Referent: Ellen HF, 15.06.23