Referat Mars

Referat fra styremøte i VLF onsdag 29. mars 2023 kl 1900-2130

Sted: Sykehuset i Vestfold

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Ole Johan Bakke, Janne Kristin Aase Hansen, Lucretia Udding, Mats Foshaug, Jedrzej Debowski og Andreas Aass-Engstrøm. Forfall: Ingen.

 

Saker:

 1. Referat styremøte 26. januar 2023. Godkjent.
 2. Status leder
  • RUSØ-møte 28.02.23: Digitalisering. Vi må kanskje heller angripe de mindre og enklere prosjektene enn de store gigantiske prosjektene. Økonomi. Helsepersonellkommisjonens rapport.
  • Media siste periode
   • Akuttsenteret oppfølging etter tilsyn fra Statsforvalter.
   • Endring i basistilskuddet for allmennleger. Parametre: Kjønn, alder, sosioøkonomisk status, sentralitet og forbruk av helsetjenester. Innslagspunkt 1. mai 2023
  • Landsstyremøte i Bodø 6.-8. juni 2023 – Tom Ole, Ole Johan, Andreas, Janne og Ellen deltar.
 3. Status medlemsmøte 4. mai

  Papirhuset teater 18-21. Bestiller enkel mat. Første varsel på e-post er sendt ut. Paneldebatt med Kristin Utne leder av Ylf of medlem av helsepersonellkommisjonen, Lisbeth Sommervold adm dir Vestre Viken og medlem av helsepersonellkommisjonen, Daniel Sørlie leder Dr. Droppin, Torbjørn Brock Steen gynekolog og seksjonsleder som nettopp har slutta på Ullevål og starter privat. Avslag fra helseministeren. Trøen fra høyre kommer heller ikke. Statssekretæren fra Helsedep. Vi tenker et innledende innlegg fra hver innleder, videre debatt med spørsmål fra ordstyrer og til slutt spørsmål fra salen. Er Elisabeth Svendsen en mulig paneldeltaker fortsatt? Absolutt maks 156 deltakere.

 4. Status fra alle yrkesforeningene
  • LSA: Hos Statsforvalteren har juristene trukket seg ut av Akademikersamarbeidet. Legene er nå en del av Forente akademikere.
  • Ylf: Møte for nye LIS1. 18 av 22 nye LIS1 møtte. Jedrzej og Andreas arrangerte møtet.
  • Ylf: Allmøte for LIS på SiV med Ingeborg Henriksen og utdanning som tema, cirka 50 LIS møtte. De tillitsvalgte for LIS spiste middag i etterkant.
  • Af: Skulle AF arrangere tilsvarende for ALIS?
  • Ylf/Of: Rekrutteringssvikt i flere fag på sykehuset. Stor bekymring for rekruttering på sykehuset framover.
 5. Status kurskomiteen
  Skal vi satse på flere kurs? Sekretærhjelp i forbindelse med mer aktivitet, annen honorering? Fem går ut og to blir i komiteen. Hva gjør vi med komiteen videre? Skal vi bygge det opp rundt en veiledningsgruppe for allmennleger. Kanskje ALU-lederne kan klare å rekruttere? Hvordan stimulerer vi til deltakelse? Skal honoraret deles? Skal antallet i komiteen reduseres fra 6 til 4? I så fall bør det legges fram en vedtektsendring på årsmøtet. Det planlegges et  geriatrikurs i november 2023. Det skal søkes godkjenning for kurset når program er lagt med kursholdere. Fagdirektør ved SiV HF har blitt kontaktet, og han har lagt til rette for at avdelingene ved sykehuset samarbeider med og bistår kurskomiteen vederlagsfritt for arrangering av kurs. Andre kurskomiteer kjøper tjenester fra sekretær. Mats som sitter i kurskom mener det er overkommelig for en komite å arrangere kurs og at å leie tjenester kanskje ikke er nødvendig per nå. Elin og Tanita ønsker å være med videre. Berit Marie Lien har sagt seg mulig villig. Honorar til leder av kurskom i dag er 0,25 G. Et forslag er at leder får halvparten av honoraret og de andre medlemmene deler resten. Forslag til vedtektsendring: §10 Kurskomiteen: Endre til minst 4 medlemmer og en samfunnsmedisiner og/eller sykehuslege. Kravet om minst 3 allmennleger tenker vi opprettholdt.
 6. Økonomisk status
  Vi har ikke så mange inntektskilder. Kurs kunne øke inntektene, men skulle vi ansette sekretærhjelp, måtte nok styrehonorarene reduseres. Sannsynligvis må vi øke årsmøtefastsatt kontingent. Vi må lande budsjettforslag og vedtektsendringer i forkant av årsmøtet, midt i august?
 7. Felles styremøte med Telemark legeforening/sommeravslutning. Telemark museum, Skien 23. mai kl 1800. Det passer godt med tog fra Tønsberg 1629 eller 1643 fra Tbg.
 8. Planlegging årsmøte 2023
  Kysten har ikke noen aktivitet før i april. Vi er ennå ikke sikre på om Kysten er et godt alternativ. Bør vi da holde medlemsmøte i lokale på land før vi går om bord i båten? Skulle vi vært på Verdens ende igjen?
 9. Status hjemmesiden VLF
  Jedrzej holder nettsida oppdatert.

Videre planlagte styremøter:

 • 23. mai kl 18 på Telemark museum i Skien.

Referent: Ellen HF, 29.03.23