Referat Oktober

Referat fra styreseminar i VLF 24. oktober 2023 kl 1800-2100

Sted: SiV
Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Janne Kristin Aase Hansen, Jedrzej Debowski, Martin Handeland, Niels Kirkhus, Johanna Molin og Andreas Aass-Engstrøm (deltok fra kl 19). Forfall: Lucretia Udding.
 
Saker:

 1. Velkommen til PSL tillitsvalgt Johanna Molin, psykiater. Presentasjon.
 2. Godkjenning av referat Styreseminar i VLF 28.-29. sept-2023.
 3. Status fra leder
  • Rekrutterer
  • Det vurderes en demonstrasjon foran Stortinget om statsbudsjettet. Dato er ikke klar.
  • Kollegastøtteordningen. Avtroppende leder Dag Sverre Myhrer planlegger møte med nye og gamle leger i ordningen.
  • Møte i Helsefellesskapet 28. september 2023. Tom Ole og Janne var der.
 4. VLF sine satsningsområder 2023-2025
  • Verne om legenes arbeidsmiljø
  • Lage felles møtearenaer for leger i Vestfold
  • Lage faglige kurs for leger
  • Være en synlig helsepolitisk aktør
 5. Status medlemsmøte «Lege i gode og onde dager»-Ansvar Andreas og Jedrzej
  Karin Isaksson Rø fra LeFo og Villa Sana. Hun ber om Legeforeningens satser som honorar til LeFo. Evnt intro fra en av de sentrale tillitsvalgte, leder av ylf? Skal en av legene i støttekollegaordningen også si litt. Mulig dato: Onsdag 22.11. i auditoriet på SiV. Start kl 1730 eller 18. Skal du be en kollega om å si noe, en som har vært offentlig om belastning rundt arbeidsmiljø? Jedrzej, Ellen og Tom Ole fortsetter med ansvar for møtet.
 6. Planlegging andre medlemsmøter, temaer, ansvar?
  • Skal vi har faglige tema? Vi er litt tvilende.
  • Skal vi ha overdiagnostikk eller Kloke valg som tema? Kjetil Størdal?
  • Jacob Jorem, psykiater og jurist. Kan han reflektere og evnt provosere rundt pasienters ansvar. Grensegang mot legens ansvar.
  • Janne og Johanna jobber sammen om tema fram mot neste møte.
 7. Status Kurskomiteen
  Tom Ole refererer. De er aktive i planlegging. Geriatrikurset har nå maksgrense på 70 deltakere. Honorering av foredragsholdere: Her er det takster fra DNLF. Skal de som er medlemmer av kurskomiteen få være kursdeltakere uten å betale kursavgift?
  Planlegger nytt kurs i hematologi, vil gjerne gjennomføre et kurs i gastromedisin og mulig kognitiv terapi.
 8. Status fra yrkesforeningene, hva foregår nå? Statsbudsjettet
  • Af: Helseministeren har «avblåst fastlegekrisen».
  • Ylf/Of: Lønnsoppgjør – utregninger først ferdig i høst. Økonomisk krevende situasjon. Beregna 95 millioner i underskudd. Frykt for bemanning. Press på økt bruk av overtid og økte overtidsgrenser på to-tre seksjoner.
  • LSA: Ingen info i dag.
  • PSL: Felles henvisningsmottak for psykiatri. Alle søknader skal sendes til SiV og fordeles ut til privatpraktiserende psykiatere. Om en skal henvise en kollega og ikke ønsker at søknaden skal sendes til lokalt sykehus, kan det søkes til nabofylket og likevel prioriteres til privat psykiater.
  • Namf: Ikke til stede i dag.
 9. Nye økonomiske rutiner (Martin)
  Samordna registermelding er sendt inn til Brønnøysund og godkjent. Fortsetter med Pilar regnskapsbyrå på Re. Martin digitaliserer mot regnskapsfirmaet. Vi fortsetter som før med levering av reiseregninger og honorarer til Martin.
 10. Eventuelt
 11. Styremøter – 17.1. kl 18 på SiV

Videre planlagte styremøter:

 • Styremøte 17.1. kl 18 på SiV

Referent: Ellen HF, 24.10.23