Styreseminar September

Referat fra styreseminar i VLF 28.-29. september 2023 kl 1800-1500

Sted: Styreleders hytte på Tjøme

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Janne Kristin Aase Hansen, Jedrzej Debowski, Martin Handeland, Niels Kirkhus og Andreas Aass-Engstrøm (deltok 29.09. kl 09-12). Forfall: Lucretia Udding.

Saker:

 1. Presentasjon.
 2. Kurskomiteen har hatt sitt første møte. Geriatri-kurs er planlagt til 28.-29.11.23. på Farris bad er fulltegna for 70 deltakere. Det planlegges et kurs til til våren, enten reprise på hematologikurset fra sist, eller gastromedisin. Grunnkurs i allmennmedisin er det usikkert om vi vil ønske oss. Et slikt kurs er delvis ferdig laga fra sentralt hold, men ikke så god økonomi i. Leder av kurskomiteen honoreres med 0,25 G. Om hele honoraret skal gå til leder eller om det skal fordeles på de øvrige deltakerne i kurskomiteen, kan kurskom selv få diskutere og melde tilbake til styret om.
 3. Hvordan jobber vi godt sammen i styret?

  Gode diskusjoner med god takhøyde. Diskusjoner i styret holdes i styret. Høringer har vi ikke gjort så mye med i forrige periode. Trygg uenig. Digitalt lager i Teams?

 4. Hva skal en lokalforening drive med, hva ønsker vi?
  • Vi jobber for flere kurs
  • Media – aktiv bruk av media.
 5. Media – aktiv bruk av media.
 6. VLF sine satsningsområder 2023-2025
  • Verne om legenes arbeidsmiljø
  • Lage felles møtearenaer for leger i Vestfold
  • Lage faglige kurs for leger
  • Være en synlig helsepolitisk aktør
 7. Oppdatering av opplysninger til Brønnøysundregisteret

  Ellen sender oppdatert registermelding med nye styremedlemmer til registeret. Vi beslutter at signaturrett gis til leder og ett styremedlem sammen. Prokura har vi ikke behov for å definere. Selve meldingen kan ikke sendes før dagens referat er klart.

 8. Nye økonomiske rutiner

  Martin som ny økonomiansvarlig ønsker å digitalisere regnskapet mer. Han har ikke fått tilganger ennå. Melding til Brønnøysundregisteret må gjøres først. Martin forhører seg med nåværende regnskapsfirma og ett til om tilbud.

 9. Kollegastøtteordningen – det er planlagt møte blant kollegastøttelegene 28.11.23. I påvente av dette ønsker styret en avklaring av hvem som står i ordningen fram til 28.11.23. Leder Tom Ole tar kontakt med leder av støttekollegaene for en avklaring av hvem som dekker ordningen fram til planlagt møte.
 10. Besøk av president Anne-Karin Rime. Hun snakker om aktuelle temaer:
  • Bærekraftprosjektet om økonomifordeling mellom foreningsledda, særlig lokalforeningene og yrkesforeningene. Det er satt ned ei gruppe som jobber med mulige endringer i finansieringsmodell. Det er et prinsipp om at alle i utgangspunkt betaler likt. Studenter og yngre leger får redusert pris.
  • Fond 1 finansierer spesialistkomitene og mye av DNLFs fagavdeling. Vil HOD ha mer kontroll over disse pengene. Normaltariffen er utgangspunktet for fondet. Sånn er det også med Fond 3.
  • Statsbudsjett kommer snart.
  • Satsningsområdene: Stabilisering på fastlegeside. Det er flere som blir fastleger. De fleste er i 8-2 eller fast ansettelse. Legevakt: Forhandlinger om særavtale med KS i høst. En må ha et bedre vern i distriktene.
  • Helseberedskap kan bli en av overskriftene for satningsområder. Sykehusbygging – rapport forventes klar til slutten av november. Det skal forhandles rammeavtale med KS i høst.
  • Kampanjen #Legermåleve er en utfordrende kampanje fordi den har et utgangspunkt i et selvmord. Å jobbe med arbeidsvilkår, overtid og annet har Legeforeningen gjort og gjør i alle år. Det har vært et ønske fra #legermåleve-initiativtakerne at dette skal være en grasrotaksjon, og har foreløpig ikke ønsket involvering av Legeforeningen.
 11. Medlemsmøter
  • Fokus på yngre leger, men også erfarne kollegaer, og hvordan de mestrer arbeidshverdagen. Dette kan også romme et fokus på utdanning og videreutdanning, veiledning, egenmestring og hvordan vi behandler hverandre. «Lege - i gode og onde dager». Ansvar: Andreas og Jedrzej. Uke 47, gjerne 23.11.
  • Mulige temaer for medlemsmøte: Migranthelse. Faglig tema? Eksempel fra Telemark legeforening: Kvinnehelse – faglig. Avansert smertelindring. Karin Løvenstad Mokstad – spiseforstyrrelser. Cathrine Abrahamsen – Lege som pasient.
  • Mulige temaer for medlemsmøte: Migranthelse. Faglig tema? Eksempel fra Telemark legeforening: Kvinnehelse – faglig. Avansert smertelindring. Karin Løvenstad Mokstad – spiseforstyrrelser. Cathrine Abrahamsen – Lege som pasient.
  • Samhandling – status, PKO, «legen i skvis/som gissel», eldre multisyke, ØHD/KAD, «råbra», samhandlingseksempler som fungerer. «Hvordan jobber de arrogante sykehuslegene og de jævla fastlegene sammen?»
  • Overdiagnostikk, kloke valg. Helsetilsynet. Når skal vi stoppe utredning?
  • Aktuelle temaer
  • Faglige temaer
  • Kombimøter
  • Legenes rolle i forebyggende folkehelse
 12.  Styrerepresentant fra PSL

  Vi har ikke noen representant fra PSL i styret. Tom Ole jobber med leder av PSL nasjonalt for å forsøke å få en representant med.

 13. Styremøter – 24.10. kl 18 på SiV, 17.1. kl 18 på SiV

Videre planlagte styremøter:

 • Styremøte 24.10. kl 18 på SiV.
 • Styremøte 17.1. kl 18 på SiV

Referent: Ellen HF, 29.09.23