Behandling av saker til årsmøte i Eldre legers forening

Det innkom ingen kommentarer til utsendelsen (14. juni) .

Medlemmer av Eldre legers forening

Vi viser til innkalling til årsmøte i Eldre legers forening 12. juni sendt 5. mai. Da vårmøte og årsmøte i Ålesund 11.-13. juni dessverre ble avlyst 3. juni (se egen e-post og sms til påmeldte medlemmer) må vi foreta en forenklet behandling av sakene.

Dersom noen av medlemmene har kommentarer eller spørsmål til styrets årsberetning, herunder revidert regnskap for 2020 samt budsjett og medlemskontingent for 2022, samt til valgkomiteens innstilling til nytt styre og ny kurskomite for de kommende to årene, vennligst send e-post til elf@elf.legeforeningen.no
senest fredag 18. juni 2021 kl. 12.00.