Eldre legers forening

Aktuelt

Helsehistorisk forum inviterer til spennende seminarer

Eldre legers forenings medlemmer inviteres til spennende seminarer i regi av Helsehistorisk forum:
7. februar 2022