Eldre legers forening

Aktuelt

Medlemsmøte 8. mars - en stor suksess!

Kjære medlemmer av ELF. Vedlagte bildeserie viser at det første medlemsmøtet i Legenes Hus var en stor suksess! Gode foredrag, smakfull bevertning og veldig god stemning.
15. mars 2022

Velkommen tilbake – vi ses på Røros i mellomtiden.

Hilsen
Rolf Kirschner
Leder