Nytt styre for perioden 1.9.2021 -31.8.2021

Gjør deg kjent med de nye kandidatene til ulike verv.
Styret i Eldre legers forening, samlebilde.
Fra venstre: Ragnhild Halvorsen, Ingrid Slørdahl Conradi (nestleder), Berit Grøholt, Rolf Kirschner (leder), Ellen Kristine Holter, Arne Skarstein, Henriette Kahn, Jan Anker-Nilssen, Kristin Alfhei (sekretær).

Valg av leder og nestleder

Forslag: Rolf Kirschner og Ingrid Slørdahl Conradi

Valg av leder for kurskomiteen

Forslag: Berit Grøholt

Valg av 3 (tre) styremedlemmer

Ragnhild Halvorsen, Henriette Kahn og Jan Anker-Nilssen

Valg av 2 (to) varamedlemmer til styret

Ellen Kristine Holter og Arne Skarstein

Valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen

Tone Sparr (leder), Magne Aandahl og Fin Resch

Valg av 2 (to) landsstyrerepresentanter + 2 varamedlemmer

Rolf Kirschner og Ingrid Slørdahl Conradi. Varamedlemmer avgjøres i styret.

Biografi:

Rolf Kirschner er 74 år. Utdannet i  Dublin og spesialistutdannnet i gynekologi  og fødselshjelp i Sverige. Har hatt ledende stillinger på Sentralsykehuset i Akershus, Ullevål, Rikshospitalet og OUS. Har vært aktiv i  Legeforeningens diverse avdelinger siden 70-årene, med et flertall tillitsvalgtposisjoner, vært leder av Legeforeningens Kvalitetsforbedringsutvalg og FAME, Norsk Gynekologisk Forening og mangeårig representant/tillitsvalgt i European Board. Varamedlem i styret ELF i 2 perioder.

Ingrid Slørdahl Conradi er 73 år. Utdannet i Oslo, Spesialistutdannet i øyesykdommer på Rikshospitalet. Overlege på øyeavd. i Ålesund, avd.overlege i 12 år. Leder i Møre og Romsdal legeforening, leder i Norsk øyelegeforening, leder i Nordisk oftalmologisk komite, leder i Legeforeningens første likestillingsutvalg, styremedlem i Norsk overlegeforening og medlem i en rekke utvalg og komiteer i DNLF. Varamedlem i styret i ELF i 1 periode.

Berit Grøholt er 79 år, professor emeritus i barnepsykiatri. Overlege på Ahus til 1992, deretter kombinerte forsknings- og kliniske stillinger. Medlem og leder av Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri, medlem av styret i Barnepsykiatrisk forening, norsk representant i UEMS, styremedlem i ELF fra 2017 og leder av Kurskomiteen fra 2019. I tillegg tidligere medlem av en rekke offentlige utvalg og styrer.

Ragnhild Halvorsen er 79 år. Utdannet lege fra Zürich 1968. Flere år i allmennpraksis med diverse verv (ikke i Legeforeningen). Doktorgrad fra Institutt for Transfusjonsmedisin 1988. Overlege på Voksentoppen med hovedansvar for allergiske matreaksjoner inntil pensjonsalder. Leder i Norsk forening for allergi og immunpatologi i en periode. Først varamedlem til ELF-styret 1 periode og så styremedlem en periode.

Henriette Kahn (f. 1951) Har vært fastlege i Trondheim i en årrekke, spesialist i allmennmedisin. Har i 3 år vært lege  i Vest-Grønland. Diverse kommunale stillinger i Trondheim.

Jan Anker-Nilssen (f. 1945) er spesialist i allmennmedisin fra 1985. Som tillitsvalgt i Oslo legeforening utga han i 1989 og 1990 heftet "En lege for livet" som ble distribuert til alle husstander i Oslo. Videre har Jan Anker-Nilssen 36 års erfaring fra Ullevål Hageby i Oslo. Han er Norges UNEP-lege (for FN) fra 1986.

Varamedlemmer:

Ellen Kristine Holter (f. 1948) er tidligere medisinsk-faglig ansvarlig overlege for virologisk diagnostikk ved Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, frem til 2019. Hun var sekretær i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 1984-88, og leder i Spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi 2002-13. Noen av medlemmene har hørt henne holde et spennende foredrag om Epstein-Barr viruset, foredraget ble strømmet i november i fjor i ELFs regi.

Arne Skarstein (f. 1935) er kirurg og gastroenterolog og er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Blant hans meritter er han tatt opp som Fellow of The Royal College of Surgeons of England og som æresmedlem i Norsk gastroenterologisk forening. Han var blant annet med i den nasjonale referansegruppen for behandling av rectumcancer og norsk medlem i den nordiske analcancergruppen. Flere ganger er han av medisinerstudentene i Bergen kåret til beste foreleser ved Det medisinske fakultet.