Nytt styre i Eldre legers forening

Nytt styre i Eldre legers forening har hatt sitt første styremøte.
Nytt styre i Eldre legers forening.
Fra venstre nestleder Ingrid Slørdahl Conradi, Berit Grøholt, Lars Kolsrud, Ellen Kristine Holter, Borghild Roald, Henriette Kahn, Styreleder Rolf Kirschner, Jan Anker-Nilssen. Foto: Vilde Baugstø.