Utsatt medlemsmøte i Legenes hus

Vi viser til julebrev om invitasjon til medlemsmøte med Jorunn Sundgot Borgen og Tor-Aksel Busch i Legenes hus onsdag 2. februar. Det planlagte medlemsmøtet må dessverre utsettes til marsmåned pga. dagens smittevernrestriksjoner.

Ny dato vil bli annonsert på nettsiden og på e-post så fort vi har fått avklaring om hva som er tillatt.