Referat fra årsmøte lørdag 4. juni 2016 kl. 09.00 - 09.30

Sted: Scandic Maritim Hotell i Haugesund.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder
3. Behandle styrets årsberetning
4. Behandle og godkjenne revidert regnskap for 2015
5. Meldte saker: Forslag til endringer i vedtekter for Eldre legers forening
6. Eventuelt

Gjennomgang:
1. Styreleder Tone Sparr leste opp navnene på avdøde medlemmer etterfulgt av 1 minutts stillhet
2. Styreleder valgt som ordstyrer
3. Årsberetningen ble godkjent
4. Revidert regnskap godkjent
5. Forslag til vedtektsendringer ble referert og vil bli tatt opp med forslag til endring i lovene neste årsmøte.
6. Alle ble ønsket velkommen på høstmøtet 6.-7. november 2016 på Soria Moria og gjerne sammen med et nytt medlem av Eldre legers forening.

Referent:
Tone Sparr
14/06/2016