Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Eldre legers forening

Årsmøtereferater

Referat fra årsmøte lørdag 4. juni 2016 kl. 09.00 - 09.30

Sted: Scandic Maritim Hotell i Haugesund.
23. januar 2018

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder
3. Behandle styrets årsberetning
4. Behandle og godkjenne revidert regnskap for 2015
5. Meldte saker: Forslag til endringer i vedtekter for Eldre legers forening
6. Eventuelt

Gjennomgang:
1. Styreleder Tone Sparr leste opp navnene på avdøde medlemmer etterfulgt av 1 minutts stillhet
2. Styreleder valgt som ordstyrer
3. Årsberetningen ble godkjent
4. Revidert regnskap godkjent
5. Forslag til vedtektsendringer ble referert og vil bli tatt opp med forslag til endring i lovene neste årsmøte.
6. Alle ble ønsket velkommen på høstmøtet 6.-7. november 2016 på Soria Moria og gjerne sammen med et nytt medlem av Eldre legers forening.

Referent:
Tone Sparr
14/06/2016