Referat fra årsmøte lørdag 25. mai 2019 kl. 08.30 – 09.30

Sted: Thon Hotel Høyers – Skien Tilstede: 56 medlemmer. Styreleder ønsket velkommen og mintes de 33 medlemmene av Eldre legers forening som er gått bort siste året.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder/ordstyrer Bernt Einar Østensen
 3. Behandle styrets årsberetning – ble godkjent
 4. Behandle og godkjenne revidert regnskap for 2018 Justert budsjett legges fram på høstmøtet 2019
 5. Vedta budsjett og medlemskontingent for 2020 Økning av medlemskontingenten i 2020 fra kr. 350 til kr. 400
 6. Satsningsområder for Eldre legers forening

Kommende møter:

Vår- og høstmøter med eventuell endring av tidspunkt for våren 2021

 • Vårmøte i 2020: Ålesund.
 • Høstmøtene avholdes på Soria Moria
 • Vårmøte 2021: Forslag skrives på evalueringsskjema

Høringsuttalelser:
Se alle høringssvarene fra ELF her.

Engasjement:
Styret tar kontakt med Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin og Norsk geriatrisk forening om felles møte til høsten.

Klima og helse v/ Kristin Aspelund
Besteforeldrenes klimaaksjon. Saken videreføres på kommende høstmøte

Forskrivningsrett etter fylte 80 år
Styret følger opp.

Aktuelle saker fra styret (Orienteringer på styremøtene om følgende temaer) - vedlegg

Valg
Lagt frem av Anne Larsen, leder for valgkomiteen
Valgkomiteens forslag til Eldre legers forenings styre for perioden
1.9. 2019 – 31.8. 2021

Leder: Tone Sparr
Nestleder: Bernt Einar Østensen

Leder av kurskomiteen: Berit Grøholt

Styremedlemmer

Ragnhild Halvorsen
Fin Resch
Sigrun Solberg

Varamedlemmer
1.vara: Rolf Kirschner
2.vara: Ingrid Conradi

Valgkomite
Frøydis Langmark (leder),  Magne Aandahl, Torbjørn Pihl

Landsstyrerepresentanter
Tone Sparr
Bernt Einar Østensen

Vararepresentanter til Landsstyret velges av styret i ELF.

Valgkomiteen: Anne Larsen (leder), Magne Aandahl, Torbjørn Pihl

Referent: Kristin Alfhei

Vedlegg

Aktuelle saker for styret

Orienteringer på styremøtene om følgende temaer

 • Nytt faglandsråd og fagstyre v/ Bente Kristin Johansen, Medisinsk fagavdeling
 • Nye metoder - nasjonalt prioriteringsverktøy med behov for klinikerinvolvering v/ Anita Lyngstadaas, Medisinsk fagavdeling 
 • Besøk av formann Anders Dahlqvist i Seniora Läkare (Sverige)
 • Forskrivningsrett etter fylte 80 år v/ Siri Næsheim, avd. for Jus og arbeidsliv
 • Ombygging i Legenes hus v/ Cecilie Bjørnstad Engblad
 • Programmene til vår- og høstmøtene har vært en viktig del av styrets arbeid.
 • Oppfølging av Legeforeningens generelle politikk (herunder høringer).