Bli med på seminar: Døden – en del av livet

Kjære venner av Helsehistorisk forum! Vi ønsker dere alle et godt nytt år! Med krig, dyrtid og strømkrise som bakteppe, må vi likevel håpe at 2023 blir et godt år! Programmet for de neste månedene er klart, og vi byr på tre seminarer og to studieturer.

Vårt første seminar har tittelen Døden – en del av livet. Til tross for at døden rimeligvis har fulgt oss siden starten, vet vi fortsatt ikke hva den er. I dette seminaret utforsker vi døden fra ulike synsvinkler.

Tid: torsdag 16. februar kl. 13-15

Sted: store auditorium i Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo.

Program:

1300: Velkommen. Erlend Hem, møteleder

1305: Dødens ritualer og meningen med livet. Ole Georg Moseng, professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge

1320: Døden i antikken. Marina Prusac Lindhagen, førsteamanuensis i kulturhistorie, Universitetet i Oslo

1350: Pause

1405: Den moderne død. Stein A. Evensen, professor emeritus i indremedisin, Universitetet i Oslo

1430: Felles diskusjon

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre. Seminaret blir også strømmet. Ingen påmelding.
Hjertelig velkommen!

Stor takk til alle som har betalt kr 350 for 2023. Det gir blant annet gratis adgang til alle seminarer, sterkt redusert pris på julemiddagen og mulighet til å delta på våre studiereiser.

Vi håper å se mange av dere på arrangementene våre utover året! 

Epost: post@helsehistoriskforum.no

Hjemmeside: www.helsehistoriskforum.no

Facebook: https://www.facebook.com/Helsehistoriskforum

YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCdKJSFgPZQ0zS07lYqZeqZQ