Høstens møter i Eldre legers forening – Hold av datoene

26. september kl. 18:00-20:00 er det medlemsmøte i Legenes hus, Oslo. Invitasjoner vil bli sendt ut på e-post første halvdel av september.

5. og 6. november er det høstmøte på Soria Moria Hotel.
Invitasjon, påmelding og annen øvrig info vil komme i første halvdel av september.