Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

Høstmøte 2020

Styret i Eldre legers forening ser frem til høstmøte 1.-2. november 2020. Vi håper at møtet kan gjennomføres som normalt.
19. mai 2020

Ha en riktig god sommer.

Vårmøtet 2021 vil bli avholdt i Ålesund 11.-13. juni.