Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

Medlemsmøte Legenes hus 21. september 2022 kl. 18.00 er FULLBOOKET

Kjære medlemmer av Eldre legers forening. Styret i Eldre legers forening inviterer til spennende medlemsmøte i Legenes hus (Christiania Torv 5, Oslo) onsdag 21. september kl. 18.00 – 20.00.
26. august 2022
Legenes hus sett fra skansen. Foto: Legeforeningen