Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

Styremøter i Eldre legers forening – våren 2023

Styret i Eldre legers forening har møter på følgende datoer første halvdel av inneværende år.
23. januar 2023
  • Tirsdag 17. januar kl. 12:30 – 15:30
  • Torsdag 16. mars kl. 15:00 – 17:00 etterfulgt av medlemsmøte i Bjærget kl. 18:00-20:00
  • Onsdag 19. april kl. 13:00 – 15:00
  • Fredag 2. juni (Vårmøte Ålesund 2.-4. juni) kl. 11:30 – 13:30