Styremøter i Eldre legers forening – høst 2023 og vår 2024

Styret i Eldre legers forening har møter på følgende datoer høst 2023 og vår 2024

Møtedatoer høsten 2023:

  • Onsdag 30. august kl. 13-15 (Møterom Nøklebye Heiberg)
  • Tirsdag 26. september kl. 15-17 (Møterom Nøklebye Heiberg)   
  • Søndag 5. november Soria Moria
  • Onsdag 6. desember kl. 15-17 (Møterom Nøklebye Heiberg

Møtedatoer våren 2024:

  • Onsdag 17. januar
  • Onsdag 28. februar
  • Onsdag 3. april, styremøte kl. 15.-17 + medlemsmøte
    mandag 6. mai
  • 5-7. juni, vårmøte