Foredragene fra høstseminaret 4. november

Om du gikk glipp av høstseminaret kan du lese gjennom presentasjonene nå i etterkant.

Slik var programmet: 

Onsdag 4. november  kl. 12.00 til kl. 13.35

12.00-12.05 Velkommen ved Tone Sparr

12.05-12.45 Epstein-Barr virus - vårt følge fra barndom og ungdom til alderdom ved Ellen Kristine Holter

12.50-13.30 Er 70 det nye 60? ved Bjørn Heine Strand

13.30–13.35 Takk for nå ved Tone Sparr