Kollektiv forsikring for medlemmene v/ Storebrand (Bjørn Minge og Faria Sahota)

Redegjørelse på styremøte i Eldre legers forening 17. januar 2023.