Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

Vårmøte 5.-7. juni 2020 (Ålesund)

Se foreløpig program. Mer informasjon om påmelding kommer på nyåret.
17. desember 2019