Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

Vårmøtet i Ålesund er avlyst

Kjære alle påmeldte deltakere til Eldre legers forenings vårmøte i Ålesund 11.-13. juni
Tone Sparr, styreleder, Eldre legers forening
29. juni 2021
Vårbilde Eldre legers forening. Foto: Colourbox.com

Vi i styret hadde gledet oss til å møtes igjen, vi hadde håpet på et godt møte med masse hyggelig samvær.

Hva var det som gikk galt? 

Gyro conference/Congress conference, firmaet vi bruker som kongressarrangør, har hatt jevnlig kontakt med hotellet i Ålesund. Det kom ingen signaler fra hotellet til Gyro/CC eller fra Gyro/CC til oss om at det var problemer med antallet 100 personer tilstede. Vi hadde derfor satt påmeldingsgrensen der og hadde også noen på venteliste dersom forholdene bedret seg.  

Så fikk vi plutselig beskjed via Gyro den 1. juni, at ifølge fylkeslegen, dr. Mestad, var det blitt innført strenge tiltak i Ålesund etter et lokalt utbrudd av pandemien 17.-18. april. Dette medførte antallsreduksjoner som ikke var blitt observert av hotellet og først fra 9. juni var det tillatt med maks 50 personer samlet.

Tilsynelatende har ikke hotellet hatt forståelse for de lokale smittevernreglene. 

I løpet av vinteren og våren har styret flere ganger fått forsikringer av Gyro om at alt var i orden og at møtet kunne avholdes som planlagt. Altså, inntil vi fikk den triste beskjeden 1. juni og måtte ta beslutningen om at møtet måtte avlyses.

Gyro vil automatisk refundere alle påmeldingsavgiftene. Andre kostnader må vi be om at hver enkelt søker refundert via egne forsikringer, og dersom attestasjoner er nødvendige, ta kontakt med vår sekretær, Kristin Alfhei på e-post kristin.alfhei@legeforeningen.no

Årsmøtet og valg av nytt styre vil måtte skje via e-post og dette vil alle medlemmene kunne ta del i, vennligst avvente ytterligere e-post.

Vi er veldig lei for det inntrufne; mye arbeid lå bak planleggingen av arrangementet og mye arbeid ligger foran oss for å «nøste opp alle trådene».

Vi ser likevel fortrøstningsfullt fremover, aller først til vårt høstmøte 7.-8. november – og vi ønsker alle medlemmer en god og helsebringende sommer!