Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

AVLYST! Vårmøte 5.-7. juni 2020

VIKTIG! Styret har vedtatt å AVLYSE vårmøtet i Ålesund.

Neste vårmøte i Eldre legers forening finner sted i Ålesund 11.-13. juni 2021
17. desember 2019