Eldre legers forening

Møter og aktiviteter

Vårmøte i Ålesund 2.-4. juni 2023

Hold av datoen. Mer info kommer.
15. august 2022
Ålesund by. Foto: Colourbox,com