Om foreningen

Du som er lege og over 65 år har sikkert lyst til å møte gamle kolleger, studiekamerater eller andre du har møtt i dine år som aktiv lege, i faglige og sosiale sammenhenger.

Som spesialforening i Legeforeningen er vi høringsinstans for en rekke saker som angår oss som eldre leger eller som styret med sin lange medisinske erfaring kan ha berettiget mening om.

Foreningen kan også ta opp saker vi anser som viktige gjennom Legeforeningen, direkte eller via Landsstyret, der vi har 2 representanter.

Hva gjør vår forening til en attraktiv møteplass?

Vi arrangerer to store faglige/sosiale møter i året med program som kan interessere de fleste leger. Et to-dagers høstmøte på Soria Moria i Oslo første søndag-mandag i november og et tre-dagers vårmøte i mai/ juni et annet sted i landet.

Programmet ligger alltid på et variert og høyt nivå, og det er viktig at programmet interesserer din livsledsager også. Ikke mindre viktig er det sosiale. Her treffer du studievennene du ikke har sett på årevis og kolleger fra tidligere og senere yrkesliv. Tilbakemeldingene viser at balansen mellom faglig og sosialt samvær er god selv om det aldri kan bli nok tid til å prate og oppdatere hverandre.

I tillegg starter vi nå med to kortere møter i Legenes Hus i Oslo hvert halvår, det første av disse finner sted 8 .mars.

Bli medlem

Deltagelse på vår- og høstmøtene forutsetter i Eldre legers forening. Medlemskontingenten er på kr. 400 i året. Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med medlem@legeforeningen.no eller ring 23 10 90 00.