Eldre legers forening

Om oss

Om foreningen

Du som er lege og over 65 år har sikkert lyst til å møte gamle kolleger, studiekamerater eller andre du har møtt i dine år som aktiv lege, i faglige og sosiale sammenhenger.

Som underforening i Legeforeningen er vi høringsinstans for en rekke saker som angår oss som eldre leger eller som styret med sin lange medisinske erfaring kan ha berettiget mening om. 

Vår forening kan også ta opp saker vi anser som viktige gjennom Legeforeningen.

Hva gjør vår forening til en attraktiv møteplass?

Vi arrangerer to store faglige møter i året med program som kan interessere de fleste leger. Et to-dagers høstmøte på Soria Moria i Oslo første søndag-mandag i november og et tre-dagers vårmøte i mai/ juni et annet sted i landet.

Det faglige programmet ligger på et høyt nivå, men ikke mindre viktig er det sosiale. Her treffer du studievennene du ikke har sett på årevis og kolleger fra tidligere og senere yrkesliv. Tilbakemeldingene viser at balansen mellom faglig og sosialt samvær er god selv om det aldri kan bli nok tid til å prate og oppdatere hverandre.

Bli medlem

Deltagelse på vår- og høstmøtene forutsetter i Eldre legers forening. Medlemskontingenten er på kr. 350 i året. Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med medlem@legeforeningen.no eller ring 23 10 90 00.