Om foreningen

Du som er lege og over 65 år har sikkert lyst til å møte gamle kolleger, studiekamerater eller andre du har møtt i dine år som aktiv lege, i faglige og sosiale sammenhenger. Husk at du er «lege for livet»!

Som spesialforening i Legeforeningen er vi høringsinstans for alle saker som angår oss både som leger og som eldre samfunnsborgere, og som styret med sin lange medisinske erfaring kan ha berettiget mening om.

Foreningen tar opp saker vi anser som viktige gjennom Legeforeningen, direkte eller via Landsstyret, der vi har 2 representanter. Det siste året har vi spesielt vært opptatt av å motvirke de restriksjonene som myndighetenes digitaliseringstiltak har betydd for rekvisisjonsretten til leger med autorisasjon. Dette gjelder spesielt oss mellom 70-80 år, men det viser seg å ramme en lang rekke kolleger i «ikke-kliniske stillinger» også. At alderen spiller en rolle har vi nylig opplevet, for «Dagens Medisin» begrenser tilgang til nettversjonen av bladet når en «mister» autorisasjonen og ikke lenger har HPR-nummer. Dette jobber vi også med.

Hva gjør vår forening til en attraktiv møteplass?

Vi arrangerer to store faglige/sosiale møter i året med program som kan interessere de fleste leger og også ledsagere. Et to-dagers høstmøte på Soria Moria i Oslo første søndag-mandag i november og et tre-dagers vårmøte i mai/ juni et annet sted i landet. Vi har bestemt oss for  å holde junimøtet 2024 på lett tilgjengelige Thorbjørnrud på Hadeland.

Programmene ligger alltid på et variert og høyt nivå, og det er viktig at de interesserer din livsledsager også. Ikke mindre viktig er det sosiale. Her treffer du studievennene du ikke har sett på årevis og kolleger fra tidligere og senere yrkesliv. Tilbakemeldingene og evalueringene viser at balansen mellom faglige og kulturelle foredrag og sosialt samvær er god, selv om det aldri kan bli nok tid til å prate og oppdatere hverandre.

Det siste året har vi startet med kortere medlemsmøter i Legenes Hus i Oslo, en gang  hvert halvår, med stor suksess og fulle hus. Det neste finner sted 26 september og påmeldingen har startet.

Bli medlem

Deltagelse på vår- og høstmøtene forutsetter medlemskap i Eldre legers forening. Årskontingenten er på kr. 500, stigende til kr 600 fra 2024.

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med medlem@legeforeningen.no eller ring 23 10 90 00.