Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus

Dette er en veileder for tillitsvalgte og medlemmer. Legeforeningen har i denne veilederen vurdert tiltak som kan bidra til at legene kan fortsette å arbeide i helsetjenesten utover de muligheter som finnes til pensjonering.