2022 -mars: Seminar:Legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

Legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, Hva kan fagmedisinske foreninger gjøre?   
BLE GJENNOMFØRT: Torsdag 24.3.-fredag 25.3.22 Sted: Legenes hus i Oslo
Lenke til innhold blir lagt ut.


SEMINAR BLE GJENNOMFØRT MED GOD DELTAGELSE! 

Ca 70 deltagere fra hele landet deltok over 2 dager. 

Nyttig å treffe kolleger i nettverket til gode forelesninger, gruppearbeid og felles middag. 

LENKE TIL PRESENTASJON OG PODCAST (obs krever pålogging på legeforeningens sider) 

___________________________________________________

- Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet og

- Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 

Vi inviterer til 2 dagers seminar: 

  • Legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.
    Hva kan fagmedisinske foreninger gjøre?

Program; se nedenfor

TID / STED:   Torsdag 24.3.- Fredag 25.3.2022 på Legenes hus i Oslo

FORMÅL 

Formålet er å bidra til:

• Forbedre legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

• Å styrke nettverk for kontinuerlig kvalitetsforbedring blant leger

RAMMER FOR SEMINARET

  • Det er plass til 100 deltagere. Utgifter til reise og opphold for inntil 5000 kroner kan dekkes for inntil 50 deltakere.
  • Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.
  • Fagmedisinske foreninger oppfordres til å rekruttere to lege-ledere, to spesialister og to LIS leger, til å delta fra deres forening, og dekke deres utgifter til reise og opphold.
  • Seminaret er søkt å telle 6 poeng for legers videre- og etterutdanning.

Spørsmål kan sendes til leder for programkomiteen Ellen Tveter Deilkås på epost elde@ahus.no

Vi er takknemlig for god hjelp til å rekruttere deltakere til seminaret!

Vennlig hilsen

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Anja Fog Heen,  Leder

PÅMELDING

Påmeldingsfrist 23.2.2022

LENKE FOR PÅMELDING med oppdatert program

PROGRAM  - Torsdag 23.3

Ordstyrer: Ellen Tveter Deilkås
Kl 1100 ‐ 1110  Velkommen. Anne‐Karine Rime, President i Den norske Legeforening
Kl 1110 – 1130  Hvordan organiserer vi legers arbeid med kvalitetsforbedring? Even Reinertsen,
Kl 1130 – 1150  Kvalitetsforbedring – visjon eller virkelighet? Hva sier norske leger?
Kl 1150 ‐ 1210  En fagleders strategi for å legge til rette for at leger kan arbeide med kvalitet og pasientsikkerhet.Hans Kristian Røkenes, Avdelingssjef på Øre‐nese‐halsavdelingen, Vestre Viken HF
Kl 1210 ‐1230  Hvordan deler vi erfaringer innen kvalitet og pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten?  Nicolas Øyane, Leder av Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
1230 – 1330 Paneldebatt: Hvordan kan fagmedisinske foreninger utveksle erfaringer innen kvalitet og pasientsikkerhet på tvers av arbeidssteder? Moderatorer
Ståle Sagabråten og Jannicke Mellin‐Olsen

1330 ‐ 1430 Lunsj
1430 ‐ 1450 Hvordan kan leger samarbeide bedre mellom tjenestenivå?
Bente Thorsen, Samhandlingsoverlege, Oslo Universitetssykehus
1450 – 1530 Gruppearbeid: Hvordan kan fagmedisinske foreninger samarbeide innen kvalitet og pasientsikkerhet?
1530 – 1600 Gjennomgang av gruppearbeid og diskusjon
1600 – 1610 Pause

Ordstyrer: Eivind Westrum Aabel
1610 ‐ 1700 Hvordan styrker vi kvalitet og pasientsikkerhet for hjerneslagpasienter ‐ på tvers av fagfelt og tjenestenivåer? Bent Indredavik
Diskusjon

SOSIALT: 

1730 Aperitiff
1800 Middag på Legenes hus

PROGRAM - Fredag 25.3

0930 – 1015 Gruppearbeid:
A. Hvordan kan vi utveksle erfaringer med kvalitet og pasientsikkerhet innen fagfeltet? 
Grupper inndelt i fagmedisinske foreninger.
B. Hvordan kan vi prioritere, og tilrettelegge for at forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet ikke belaster den daglige driften?
Grupper med ledere.

1015 – 1045 Gjennomgang av gruppearbeid og diskusjon

1045 – 1100 Pause

Ordstyrer: Ståle Sagabråten
1100 ‐1130 Hvordan kan vi styrke legers eierskap til kvalitetsarbeid?
Sanne Marie Thysen, Formand for Lægeforeningens Forskningsudvalg,
Lægeforeningen i Danmark

1130 ‐1145 Diskusjon

1145 ‐ 1200 Oppsummering og avslutning
Ståle Sagabråten, Leder i Fagstyret

1200 ‐ 1300 Lunsj