Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP

2020 Høstmøte

2020 LFKP Høstmøteprogram

30. september 2021
Høstmøtet 2020 ble gjennomført virtuelt og fysisk i de nye møtelokalene i Legenes hus.