Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Røise, Olav
Profilbilde
Medlem
Deilkås, Ellen Catharina Tveter
Profilbilde
Medlem
Lexberg, Åse Stavland
Profilbilde
Medlem
Lindekleiv, Haakon
Profilbilde
Medlem
Møller, Karin Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Søfteland, Eirik
Profilbilde
Medlem
Øyane, Nicolas Melchior Frederic
Profilbilde
Varamedlem
Hosar, Rannei
Profilbilde
Varamedlem
Kvam, Asgeir M.