Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Røise, Olav
Profilbilde
Medlem
Bakke, Ida
Profilbilde
Medlem
Deilkås, Ellen Catharina Tveter
Profilbilde
Medlem
Johansen, Sirin Hilde
Profilbilde
Medlem
Pytte, Morten
Profilbilde
Medlem
Søfteland, Eirik
Profilbilde
Medlem
Thesen, Janecke
Profilbilde
Varamedlem
Lexberg, Åse Stavland
Profilbilde
Varamedlem
Mollan, Ellen