Lenker

Aktuelle fagressurser.
  • EAMHID The European Association of Mental Health in Intellectual Disability arrangerer kongresser hvert 2. år.

  • Frambu Kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger.

  • Habilitering.no Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et næ¦rt samarbeid. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.

  • IASSIDD The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities is the first and only world-wide group dedicated to the scientific study of intellectual disability. Founded in 1964 as the International Association for the Scientific Study of Mental Deficiency, IASSIDD is an international, interdisciplinary and scientific non-governmental organization which promotes worldwide research and exchange of information on intellectual disabilities. IASSIDD arrangerer internasjonale kongresser: Europeiske i 2014 (Wien), 2018 osv. og verdenskongressert i 2016 (Melbourne), 2019 i Glasgow. IASSIDD har i tillegg SIRGs (Special Interest Reasearch Groups) som arrangerer møter innen sine spesialfelt.

  • NevSom - nasjonalt kompetansesenter NevSom har kompetansesenteransvar for: Nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom og hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi

  • SOR er forkortelse for Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning. De arrangerer kurs og konferanser og har gitt ut en del publikasjoner. Virksomhetsidé: Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og forskning, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter Stiftelsen SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner Visjon Alle mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre