Medisinsk forening for nevrohabilitering

Fagdager og årsmøte

Årsmøte og fagdag 2018 gjennomført

I 2018 ble fagdag og årsmøte holdt 30. mai på Rikshospitalet. Tema for dagen var Medisinskfaglige utfordringer ved autisme og utviklingsforstyrrelser.
20. januar 2018

Denne gangen hadde vi også video-overføring, og 4 avdelinger fulgte undervisningen på denne måten. 

2 presentasjoner fra fagdagen er lagt ut på hjemmesiden under Fagartikler og foredrag. Årsmøtereferat og andre dokumenter fra årsmøtet er lagt ut under Dokumenter.
 
Fra og med 2019 blir fagdager og årsmøte igjen holdt over 2 dager. I 2019 blir fagdagene 23-24.1 i Stavanger. Denne gangen vil det bli et bredt faglig program.