Medisinsk forening for nevrohabilitering

Fagdager og årsmøte

Fagdager og årsmøte 2019 gjennomført

I 2019 ble fagdager og årsmøte holdt 23. - 24. januar på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.

Tittel på årets fagdager var: 

Medisinske utfordringer ved utviklingsforstyrrelser, CP og muskelsykdommer  - et nevropsykiatrisk spekter.

Presentasjoner fra forelesningene blir lagt ut under Fagartikler og foredrag på websiden.

Kurset er godkjent for videreutdanning i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk  medisin og rehabilitering  og nevrologi og etterutdanning i barnesykdommer, nevrologi, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk  medisin og rehabilitering og psykiatri. 

Program for fagdagene

Onsdag 23. januar 2019

1130-   1230   Lunsj

1230 – 1245   Velkommen  ved styreleder MNH Eva Male Davidsen

1245 – 1330   Suicidalitet ved utviklingshemning Fredrik Walby 

1330- 1345    Pause

1345- 1430    Anamnese og etiologisk utredning av psykisk utviklingshemning, barn og voksne. Genetikksvar, hvordan håndtere dem? Valeria Marton

1430-1445   Pause

1445 -1600  Psykiatrisk differensialdiagnostikk ved utviklingshemning og autisme. Jon Olav Skavhaug, Maria Engebretsen

1600- 1615    Pause

1615- 1700    Når skal man tenke på mitokondriesykdommer?        Charalampos Tzoulis

1700-1800   Årsmøte i Medisinsk forening for nevrohabilitering 2019 

Torsdag 24. januar 2019

0830- 0915   Psykiske lidelser hos barn og unge med CP. Hanne Marit Bjørgaas

0915- 0930  Pause 

0930-1015    Muskeldystrofier. Anne-Kathrin Holmøy

1015-1030    Pause 

1030- 1200  Cerebral parese- årsaker, tilleggsvansker, behandling/oppfølgning, CP-OP, fra barn til voksne. Anne B. Karstensen

1200-1300   Lunsj

1300- 1345   Valg av antiepileptika/State of the Art og SUDEP. Dag Aurlien.

1345-1445    Tre kasuistikker a 20 minutter

 1445- 1500    Oppsummering og avslutning ved styreleder i MNH  

 1500               Avreise