Innkalling til årsmøte i Medisinsk forening for nevrohabilitering

Velkommen til årsmøte onsdag 6. mars fra kl. 17.15-18.15.
Møtet avholdes på Radisson BLU Hotel i Tromsø.
Vel møtt!
Tromsøysundet med katedralen i bakgrunnen.
Tromsø vinterstid. Foto: Pawel Opaska

Saksliste

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrere, referenter og protokollunderskrivere
  3. Styrets beretning til godkjenning
  4. Regnskap
  5. Budsjettforslag
  6. Medlemskontingent fastsettes for 2024
  7. Innkomne forslag
  8. Handlingsplan for MNH neste periode
  9. Valg

Eventuelle forslag til årsmøtet må sendes inn til styreleder (evda@ahus.no) senest to uker før årsmøtet.