Årsmøte og fagdager i Medisinsk forening for nevrohabilitering 2020

Scandic hotel Lillestrøm 22 - 23. januar!

Ett av årets høydepunkt i 2020 kommer allerede i januar: Fagdager og årsmøte i foreningen. Styret har arbeidet med å sette sammen et variert og spennende program som nå er klart. Kurset er godkjent for videre- og etterutdanning i spesialitetene nevrologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin. Det er godkjent for etterutdanning i psykiatri.

Det er nå åpnet for påmelding. Påmeldingsavgiften på 3000 kr inkluderer lunsj begge dager og konferansemiddag 22/1. Påmeldingsfrist er 6/1.

Den enkelte må selv ordne med overnatting. Du bestiller rom på konferansehotellet Scandic Lillestrøm gjennom denne lenken.

Koden du kan bruke er: BAKE220120

Frist for å få ett av de reserverte rommene er 23/12. Pris er 1000 kr/natt.

Tema: Utviklingsforstyrrelser, cerebral parese, medisinske og juridiske utfordringer ved tvangsbehandling, samtykkekompetanse ved utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemning.

Program:

Onsdag 22. januar 2020

11:30-   12:30  Lunsj

12:30 – 12:45  Velkommen ved styreleder MNH Eva Male Davidsen   

12:45 – 13:30  Tourettes syndrom I, Heike Eichele       

13:45 – 14:15   Tourettes syndrom del II, Heike Eichele

14:30 – 15:30   Behandling med botulismetoksin A til barn med CP i Norge - Anne Elisabeth Ross Raftemo.

15:45 – 16:00 Smertefulle prosedyrer for barn med CP, hva vet vi og har det konsekvenser? - Kjersti Ramstad

16:00 – 16:15: Drøfting

16:30 – 17:30 Årsmøte i Medisinsk forening for nevrohabilitering 2020 

19:30 Middag

Torsdag 23. januar

08:30- 09:15 Samtykkekompetanse, pårørendes rolle, Bente Ohnstad

09:30-10:15 Tvangslovsutvalgets innstilling, Terje Gundhus (Avd. for nevrohabilitering OUS)

10:30-11:00 Hvilken plass har genetisk utredning ved epilepsi? Caroline Lund (Avd. for nevrohabilitering OUS og nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsisyndromer)

11:15- 12:00 Epigenetikkens rolle i fremtidens epilepsibehandling, Kaja Selmer

12:00-13:00 Lunsj

13:00- 13:45 Rus og utviklingshemning, Kirsten Braatveit

13:45-14:45 Tre kasuistikker à 20 minutter

 14:45- 15:00 Oppsummering og avslutning ved styreleder i MNH  

 15:00, Avreise