Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Vellykket Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin ble avviklet 8-9 mars i Oslo. Deltakerne fikk oppleve to dager fullspekket med interessant faglig innhold og engasjerende forelesere.
14. mars 2016

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin har nettopp avviklet årets konferanse i alders- og sykehjemsmedisin. Konferansen var i år fulltegnet. Den ble arrangert i samarbeid med sykehjemsetaten i Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Første dagen var hovedtemaene vitenskap og forskning i alders- og sykehjemsmedisin samt psykiske lidelser hos eldre. Dag to omhandlet organisering av tjenestene – ansvarsdeling og samhandling samt Morgendagens tjenester: Nye behov, moderne løsninger. Det ble bl.a. presentert ny forskning og prosjekter. Det var også en debatt om framtidens legetjeneste i sykehjem, som vakte stort engasjement i salen.

I 2017 vil nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin finne sted i Trondheim.